• 0
08/04/2021 - đăng bởi ngoclopoto

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả các hoạt động thông tin của Công ty Nệm Vạn Thành  và các chi nhánh cửa hàng trực thuộc . Mục đích của chính sách bảo mật này là để thông báo cho bạn những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn, làm thế nào chúng ta sử dụng và chia sẻ thông tin như vậy, và những lựa chọn bạn có liên quan đến việc thu thập và sử dụng của chúng tôi. Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập về bạn tại các cửa hàng của chúng tôi, thông qua trung tâm chăm sóc khách hàng, phòng hậu mãi của chúng tôi, khi bạn giao tiếp với chúng ta, và khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi thông qua các ứng dụng di động, và các diễn đàn trực tuyến khác ( “Dịch vụ trực tuyến”).

Sự đồng ý của bạn

BẰNG CÁCH TIẾP CẬN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỦA CHÚNG TÔI THÔNG QUA MUA HÀNG & GIAO HÀNG, BẠN ĐÃ CHẤP THUẬN VÀ ĐỒNG Ý CUNG CẤP THÔNG TIN THỰC TIỂN CHO CHÚNG TÔI ĐƯỢC MÔ TẢ CHO CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY.

Chính sách bảo mật này áp dụng để thu thập thông tin về bạn bởi Công ty chúng tôi. Như được sử dụng trong tài liệu này, “Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin nhận diện cá nhân bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại hoặc địa chỉ nhà (cả hai địa chỉ giao hàng và thanh toán) và “Thông tin không cá nhân” là thông tin có liên quan đến bạn, nhưng không trực tiếp xác định bạn. “Thông tin” được sử dụng chung tài liệu này để tham khảo cả thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ bên thứ ba hoặc bất kỳ trang web có thể được liên kết với dịch vụ trực tuyến hoặc các sản phẩm của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Nệm Vạn Thành  và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi thu thập thông tin về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả thông tin cá nhân bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi khi bạn đặt hàng, mua hàng, hoặc đăng ký một sản phẩm, yêu cầu thông tin hoặc mẫu, hoặc liên lạc với chúng tôi, và thông tin chúng tôi thu thập về bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và nếu không tương tác với chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba bao gồm các dịch vụ trực tuyến khác và các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có thể kết hợp bất kỳ của các thông tin thu thập về bạn cho bất kỳ mục đích mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Thông tin thu thập tự động. Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, tin nhắn email, và quảng cáo sử dụng công nghệ theo dõi khác nhau mà có thể bao gồm các tập tin cookie, đăng nhập thông tin tập tin, cảnh báo web, dữ liệu vị trí, phân tích trực tuyến để tự động thu thập thông tin từ bạn. Chúng tôi, cùng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, sử dụng Công cụ theo dõi cho nhiều mục đích, trong đó có việc tăng cường kinh nghiệm về mạng của bạn và các dịch vụ sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi ứng xử thông tin thu thập dạng này không nằm vào mục đích cá nhân và lợi nhuận. Xin vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin về các công cụ theo dõi chúng ta có thể sử dụng.

Cookies: Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sử dụng các tập tin cookie, các file nhỏ mà được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép các trang web để nhớ thông tin về bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi cách thức dịch vụ trực tuyến của chúng tôi được sử dụng, cho các mục đích tiếp thị, và để giúp cải thiện dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Đăng nhập Thông tin file: Đăng nhập thông tin tập tin được tự động báo cáo của trình duyệt của bạn hoặc thiết bị di động mỗi khi bạn truy cập vào dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, thiết bị và đặc điểm phần mềm (chẳng hạn như loại và hệ điều hành), loại trình duyệt, cung cấp dịch vụ Internet, URL, giới thiệu / trang thoát, nhấp vào dữ liệu, tên miền, các trang đích, các trang đã xem, và khác thông tin.

Dữ liệu vị trí: Khi bạn truy cập vào dịch vụ trực tuyến của chúng tôi thông qua một thiết bị di động, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể truy cập, thu thập, theo dõi, và / hoặc lưu trữ từ xa thông tin liên quan đến thiết bị di động của bạn, cũng như thời gian thực “dữ liệu vị trí,” trong đó có thể bao gồm tọa độ GPS.

Analytics trực tuyến: Chúng tôi sử dụng công cụ phân tích thứ ba bên, bao gồm cả Google Analytics, để giúp chúng tôi đo lường xu hướng tiêu dùng và cách sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Những công cụ thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt của bạn hoặc thiết bị di động, bao gồm cả các trang bạn truy cập và thông tin khác, giúp chúng tôi trong việc cải thiện dịch vụ trực tuyến và các dịch vụ của chúng tôi.

Bên thứ ba đối tác các công ty Quảng cáo: Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phục vụ quảng cáo khi bạn truy cập dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. công ty quảng cáo như vậy cũng có thể sử dụng riêng lẻ Công cụ theo dõi, bao gồm cookie, trong quá trình cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu đến dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi nhận từ các bên thứ ba. Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba. Ví dụ, nếu bạn truy cập vào dịch vụ trực tuyến của chúng tôi thông qua một kết nối bên thứ ba hoặc đăng nhập (ví dụ, thông qua Facebook, Insgram, Google+), bên thứ ba đó có thể vượt qua một số thông tin về việc sử dụng dịch vụ của mình cho chúng tôi.Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba như các đối tác kinh doanh của chúng tôi và cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn như thay đổi địa chỉ, thông tin liên lạc, hoặc thông tin cá nhân từ thương mại hoặc công khai các nguồn có sẵn.

Thông tin cho bạn bè . Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội để thông tin với bạn bè của bạn về thông tin sản phẩm và chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Nếu bạn tận dụng lợi thế của Thông tin cho bạn bè  để lựa chọn người bạn, chúng tôi yêu cầu bạn cho bạn bè của bạn và họ và tên của bạn và địa chỉ e-mail để gửi thông tin cho họ rằng bạn yêu cầu…

Cách thức Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Nệm Vạn Thành  sử dụng thông tin của bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân, cho một loạt các mục đích kinh doanh, bao gồm:

 • Cung cấp sản phẩm của chúng tôi cho bạn;
 • Xử lý đơn hàng và thanh toán;
 • Cho mục đích đăng ký sản phẩm, bảo hành;
 • Cung cấp các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi với bạn;
 • Xử lý và quản lý tài khoản của bạn với chúng tôi;
 • Giao tiếp với bạn;
 • Cải thiện và tùy biến các sản phẩm của chúng tôi, dịch vụ trực tuyến, chương trình khuyến mãi, truyền thông, quảng cáo;
 • Giải đáp thắc mắc của bạn, ý kiến, hoặc thông tin đăng;
 • Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật, trong đó có thể bao gồm đáp ứng yêu cầu của bạn, giải quyết vấn đề, và / hoặc xử lý sự cố các vấn đề;
 • Cho các hoạt động nội bộ của chúng tôi trong việc như tăng cường cung cấp sản phẩm, những nỗ lực tiếp thị, và tiến hành nghiên cứu và phân tích;
 • Phát triển sản phẩm mới và chương trình khuyến mãi;
 • Cho các mục đích tiếp thị;
 • Để ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động có khả năng bất hợp pháp;
 • Để thi hành Điều khoản sử dụng của chúng tôi;
 • Tuân thủ pháp luật, quy định và quy trình quy phạm pháp luật; và / hoặc
 • Bảo vệ an toàn và toàn vẹn trong kinh doanh, quản trị thương hiệu của chúng tôi, dịch vụ trực tuyến, khách hàng và đối tác kinh doanh của bên thứ ba và các nhà cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi có thể kết hợp tất cả các thông tin chúng tôi thu thập hoặc nhận về bạn cho bất kỳ mục đích nói trên.

Để phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trực tuyến, trong các cửa hàng của chúng tôi hoặc thông qua danh mục sản phẩm của chúng tôi với thông tin công khai hoặc thông tin chúng tôi nhận được từ hoặc tham chiếu chéo với những tổ chức, doanh nghiệp có liên quan của chúng tôi, hoặc những người khác. Chúng tôi sử dụng thông tin kết hợp để tăng cường và cải tiến tốt hơn những kinh nghiệm mua sắm của bạn và những người khác với chúng tôi, để liên lạc với bạn về các sản phẩm và sự kiện mà bạn có thể quan tâm đến bạn của chúng tôi, và cho các mục đích quảng cáo khác.

Người sử dụng bài viết / Nhận xét sản phẩm / Chia sẻ này

Bất kỳ thông tin mà bạn đăng ở  Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chẳng hạn như đánh giá sản phẩm, hoặc nhận xét, đến các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Zalo, Insgram …hoặc sử dụng “chia sẻ tính năng này” sẽ được nhìn thấy, thu thập và sử dụng bởi bất cứ ai có điều kiện tiếp cận. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động do bất kỳ thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân, mà bạn gửi qua dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hoặc các nền tảng truyền thông xã hội.

Hãy nhớ rằng bất kỳ thông tin bạn chia sẻ hoặc gửi trở thành thông tin công cộng, không phụ thuộc vào chính sách bảo mật, và Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả đăng tải như thế. Phù hợp với điều kiện trang web của chúng tôi sử dụng, chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ thông tin mà bạn gửi đến những địa điểm công cộng cho các mục đích tiếp thị thương mại Nệm Vạn Thành.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của bạn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Nệm Vạn Thành. Việc thu thập và sử dụng thông tin của cá nhân chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân khi không có sự cho phép đồng ý của bạn.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc thông lệ bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách sau đây: http://Ngoclopoto.com/vi/lien-he

Điện thoại: 028 6671 9999/8888  (Dịch vụ khách hàng)
E-mail: info@Ngoclopoto.com